Wednesday, September 19, 2007

Figur Pemimpin Umar ra

"Pada suatu hari, Umar sedang berkhutbah. Bagian bawah bajunya kelihatan bertambal-tambal. Pada suatu ketika beliau lambat tiba di masjid untuk menunaikan fardhu Jumat. Beliau berkata kepada jemaah : "Maafkan saya. Saya terlambat kerana sibuk membasuh baju saya. Saya tidak ada yang lain untuk dipakai".
Utbah bin Abi farqad telah bertamu. Ketika itu Umar r.a sedang makan. Selepas mengizinkan Utbah masuk, dia menjemput Utbah makan bersama-sama. Roti yang diberi kepadanya terlalu keras sehingga Utbah tidah dapat menelannya. Utbah pun bertanya : "Mengapa tuan tidak menggunakan tepung yang baik untuk membuat roti"? Umar : "Adakah setiap orang Islam mampu menggunakan tepung yang baik untuk membuat roti"? Utbah : "Tidak". Umar : "Nampaknya kamu menginginkan aku menikmati segala jenis kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini".

Subhaanalloh seandainya ada pemimpin seperti ini sekarang niscaya negeri yang dipimpinnya sejahtera dan berkeadilan. Semoga....